projektiva-nadzor

Projektiva in nadzor

Izdelujemo načrte za operacijske dvorane in izvajamo nadzor pri opravljanju del.

Nadzor

  • Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
  • Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
izs_certifikat
slika_projektiva

Projektiva

  • Izdelava projektov električnih instalacij jakega toka, razsvetljave in šibkega toka za bolnišnice, predvsem za operacijske dvorane, prostore intenzivne nege, ambulante in bolniške sobe.
  • Izdelava projektov strojnih instalacij medicinskih plinov za bolnišnice, predvsem za operacijske dvorane, prostore intenzivne nege, ambulante in bolniške sobe.
  • Izdelava projektov glavnih postaj in podpostaj za medicinske pline: Kisik, Komprimiran zrak, Dušikov oksid, Vacuum in Ogljikov dioksid.
sl_SISlovenščina